Υγρόμετρο

Από Meteopedia
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Τα όργανα μέτρησης της υγρασίας του περιβάλλοντος αέρα ονομάζονται υγρόμετρα και µας παρέχουν την τιμή της σχετικής υγρασίας. Στο εσωτερικό του οργάνου συνήθως υπάρχουν τρίχες οι οποίες ανάλογα µε τα ποσοστά της σχετικής υγρασίας συστέλλονται (χαµηλή υγρασία) ή διαστέλλονται (υψηλή υγρασία). Μέσω κατάλληλης διάταξης µοχλών η κίνηση αυτή µεταδίδεται σε ένα δείκτη ο οποίος πάνω σε µία βαθµονοµηµένη κλίµακα µας δείχνει το ακριβές ποσοστό της σχετικής υγρασίας. Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζεται ένα υγρόµετρο.

Αναλογικό υγρόμετρο