Τεφίγραμμα

Από Meteopedia
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Τεφίγραμμα (Skew-T plot)

Αν ένα πακέτο ατμοσφαιρικού αέρα είναι πιο θερμό από το περιβάλλον του, θα ανυψωθεί. Καθώς ένα μη κορεσμένο πακέτο αέρα κοντά στο έδαφος ανυψώνεται, η θερμοκρασία του ακολουθεί την ξηρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα. Το σημείο δρόσου του θα ακολουθήσει μια σταθερή τιμή αναλογίας μίγματος. Εκεί όπου η ξηρή αδιαβατική συναντά την γραμμή της αναλογίας μίγματος, ο αέρας γίνεται κορεσμένος σε υδρατμούς και δημιουργούνται συμπυκνώσεις. Αυτό είναι το ανυψούμενο επίπεδο συμπύκνωσης (LCL). Ενώ το πακέτο μας συνεχίζει την ανοδική κίνηση, ακολουθεί μια υγρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα. Ως αποτέλεσμα, το πακέτο γίνεται θερμότερο και λιγότερο πυκνό από τον περιβάλλοντα αέρα. Έτσι λοιπόν, όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανύψωση του πακέτου μέσω της υγρής αδιαβατικής και η θερμοκρασία του είναι μεγαλύτερη από το περιβάλλον, η πυκνότητα του πακέτου θα συνεχίσει να είναι μικρότερη από το περιβάλλον του και θα ανυψώνεται. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται ως αστάθεια. Αν δεν υπάρξει κάποια αναχαίτιση της κατακόρυφης κίνησης μεταφοράς (CIN), η οποία μπλοκάρει την ανοδική κίνηση όπως φαίνεται στο παράδειγμα, το ανυψούμενο επίπεδο συμπύκνωσης (LCL) γίνεται και το επίπεδο ελεύθερης κατακόρυφης κίνησης μεταφοράς (LFC). Αν υπάρξει αναχαίτιση της κατακόρυφης κίνησης μεταφοράς, το LFC μπορεί να είναι ψηλότερα από το LCL, αλλά ποτέ χαμηλότερα. Η αναχαίτιση της ανωμεταφοράς θα συζητηθεί εκτενέστερα παρακάτω.

Το καλύτερο προγνωστικό εργαλείο ενός προγνώστη, που μπορεί να δείξει την δυνητική δυναμική των διαδικασιών της άνωσης, είναι ένα θερμοδυναμικό διάγραμμα, όπως το τεφίγραμμα με λογαριθμική κλίμακα. Ακολουθώντας σωστά τις καμπύλες ανύψωσης και καθοδικής κίνησης του ατμοσφαιρικού πακέτου, ο προγνώστης μπορεί να υπολογίσει από ένα τεφίγραμμα την δυναμική καθοδικών και ανοδικών ρευμάτων ενός κυττάρου κατακόρυφης κίνησης μεταφοράς.

Εικόνα. Θερμοδυναμικό διάγραμμα ή Τεφίγραμμα (Skew-T plot)