Ριπές ανέμου

Από Meteopedia
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Η εμπειρική σχέση ανάμεσα στην ένταση του ανέμου μετρούμενη στην κλίμακα Μποφόρ και στην ταχύτητα του ανέμου, βασίζεται στη μέση ταχύτητα εντός 10 λεπτών της ώρας. Στην πραγματικότητα, η ταχύτητα του ανέμου σε αυτό το διάστημα μπορεί να ποικίλει σημαντικά, επομένως οι ριπές του ανέμου δεν μπορούν να μετρηθούν στην κλίμακα Μποφόρ.

Ριπαίος, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Μετεωρολογίας (W.M.O.), ονοµάζεται ο άνεµος του οποίου η στιγµιαία ταχύτητα ξεπερνά τη µέση ταχύτητά του µέσα σε ένα δεκάλεπτο κατά 10 κόµβους ή 5 m/s.

Σύµφωνα µε αναφορές και καταγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί σε ολόκληρο τον κόσµο, η µέγιστη ένταση της ριπής του ανέµου κατά τη διάρκεια µιας θύελλας µπορεί να φτάσει ακόµα και τη διπλάσια τιµή της µέσης ταχύτητάς του. Γενικά, όσο ασθενέστεροι άνεµοι πνέουν σε µια περιοχή, τόσο µικρότερη θα είναι και η απόκλιση των ριπών του ανέµου από τη µέση τιµή. Αντίθετα, για µεγαλύτερες ταχύτητες ανέµου καταγράφονται και οι µέγιστες ριπές.

Στα προγνωστικά αριθμητικά µοντέλα δεν πραγματοποιείται άµεση πρόγνωση των ριπών του ανέµου, ωστόσο µε τη χρήση υποπρογραμμάτων επιτυγχάνεται ο θεωρητικός υπολογισµός της µέγιστης δυνατής ριπής, µε βάση τον προβλεπόµενο άνεµο από το µοντέλο.

Στο site του meteo.gr δίνονται σε διαγράμματα η χρονική εξέλιξη της τιμής ταχύτητας του ανέμου (Wind Speed) και του ριπαίου ανέμου (Wind Gust) για κάθε μετεωρολογικό σταθμό. Ένα παράδειγμα χρονικής εξέλιξης του ριπαίου ανέμου δίνεται στην παρακάτω Εικόνα.


Εικόνα: Η χρονική εξέλιξη της ριπής (κόοκκινη καμπύλη) και της ταχύτητας του ανέμου (γαλάζια καμπύλη) το τελευταίο 24ωρο.