Ομίχλη Μεταφοράς

Από Meteopedia
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Οµίχλη Μεταφοράς (Advection Fog)

Σχηµατίζεται κατά τη µεταφορά µιας µάζας θερµού αέρα πάνω από ψυχρή επιφάνεια. Για παράδειγμα, αν θερµές αέριες µάζες που βρίσκονται πάνω από τη θάλασσα µεταφερθούν πάνω από την ξηρά (η επιφανειακή θερμοκρασία της οποίας το χειµώνα είναι συνήθως χαμηλότερη από εκείνη της θάλασσας), ψύχονται µε αποτέλεσµα και πάλι τη συμπύκνωση υδρατµών και το σχηµατισµό οµίχλης. Η οµίχλη µεταφοράς µπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας, σε αντίθεση µε την οµίχλη ακτινοβολίας που σχηµατίζεται συνήθως νύχτα. Η οµίχλη µεταφοράς διαλύεται όταν αλλάξει η διεύθυνση του ανέµου ή αν ενισχυθεί ο επιφανειακός άνεµος. Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει τη διαδικασία σχηματισμού οµίχλης µεταφοράς.

Διαδικασία σχηματισμού ομίχλης μεταφοράς (Πηγή:https://blog.metservice.com/Fog)