Ομίχλη Ακτινοβολίας

Από Meteopedia
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Οµίχλη ακτινοβολίας (Radiation Fog)

∆ηµιουργείται κυρίως τις νύχτες, όταν εξαιτίας της ψύξης της επιφάνειας της γης (λόγω ακτινοβολίας) ψύχεται και ο υπερκείµενος του εδάφους αέρας. Αν η ποσότητα των υδρατμών δεν αλλάξει, η ψύξη της αέριας μάζας αυξάνει τη σχετική υγρασία κι όταν φτάσει στο 100% οι υδρατµοί συµπυκνώνονται σε υδροσταγονίδια, σχηµατίζοντας έτσι την οµίχλη. Το πάχος της οµίχλης ποικίλει και μπορεί να φτάσει έως 300 µέτρα. Με το ξηµέρωµα, η ηλιακή ακτινοβολία αρχίζει σιγά σιγά να θερµαίνει τον αέρα, µε αποτέλεσµα τη σταδιακή εξάτµιση των υδροσταγόνων και τη διάλυση της οµίχλης.

Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει τη διαδικασία αυτή.

Διαδικασία σχηματισμού ομίχλης ακτινοβολίας (Πηγή:https://blog.metservice.com/Fog)

Η απουσία ανέµων ευνοεί το σχηµατισµό οµίχλης καθώς και την εµµονή του φαινομένου για αρκετές ώρες πάνω από µια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Η οµίχλη ακτινοβολίας εντοπίζεται σχεδόν πάντα πάνω από την ξηρά και σχηµατίζεται ευκολότερα στην ύπαιθρο παρά στις πόλεις λόγω του φαινομένου της αστικής θερμονησίδας.