Κλίμακα Saffir-Simpson

Από Meteopedia
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Η Κλίμακα Saffir-Simpson

Η Κλίμακα Saffir-Simpson κατηγοριοποιεί τους τροπικούς κυκλώνες σε 5 κατηγορίες, σύμφωνα με την ταχύτητα των ανέμων που τους συνοδεύουν. Ένας τροπικός κυκλώνας θα πρέπει να παράγει ανέμους ταχύτητας άνω των 119 km/h (μέση 10-λεπτη τιμή και όχι ριπές) για να κατηγοριοποιηθεί ως τυφώνας Κατηγορίας 1, ενώ το ανώτερο όριο Κατηγορίας 5 χρησιμοποιείται για ταχύτητες ανέμων άνω των 251 km/h. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει συνοπτικά τα όρια ταχύτητας ανέμου σε km/h και την αντίστοιχη κατηγορία τυφώνων στην Κλίμακα Saffir-Simpson.

Εικόνα. Η κλίμακα έντασης τροπικών κυκλώνων Saffir-Simpson