Ατμόσφαιρα

Από Meteopedia
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Σύσταση της ατμόσφαιρας

Ατμόσφαιρα είναι το στρώμα των αερίων που περιβάλλει τη Γη. Τα κύρια συστατικά του ατμοσφαιρικού αέρα που συνθέτουν τον ξηρό αέρα (αέρας χωρίς τους υδρατµούς) είναι το Άζωτο (N2) κατά 78,08%, το Οξυγόνο (O2) κατά 20,95%, το αργό (Ar) κατά 0,93% και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) κατά 0,035%. Ένα από τα σημαντικότερα συστατικά του αέρα στη μετεωρολογία είναι οι Υδρατμοί (H2O), των οποίων η περιεκτικότητα δεν είναι σταθερή αλλά κυµαίνεται μεταξύ 0% και περίπου 4%. Άλλα συστατικά είναι το νέο (Ne), το ήλιο (He), το Μεθάνιο (CH4), το κρυπτό (Kr) και το Υδρογόνο (H2).

Κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας

Ανάλογα με τη μεταβολή της θερμοκρασίας καθ' ύψος, στην ατμόσφαιρα διακρίνονται τα ακόλουθα στρώματα (Εικόνα 1): 

  • Τροπόσφαιρα, από ύψος 0 μέχρι 7-20 km (ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος)
  • Στρατόσφαιρα, από 7-20 km μέχρι τα 50 km
  • Μεσόσφαιρα, από την στρατόπαυση μέχρι τα 80 km
  • Θερμόσφαιρα ή Ιονόσφαιρα, από 80km μέχρι 500 km


Εικόνα 1. Η κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας. (πηγή: https://scied.ucar.edu/activity/learn/atmospheric-layers)