Ατμοσφαιρικός Αέρας

Από Meteopedia
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Αέρα ονοµάζουµε το µίγµα των αερίων που αποτελούν τη γήινη ατµόσφαιρα. Τα κύρια συστατικά του ατµοσφαιρικού αέρα που συνθέτουν τον ξηρό αέρα (αέρας χωρίς τους υδρατµούς) είναι το Άζωτο (N2) κατά 78,08%, το Οξυγόνο (O2) κατά 20,95%, το αργό (Ar) κατά 0,93% και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) κατά 0,035%. Ένα από τα σημαντικότερα συστατικά του αέρα στη μετεωρολογία είναι οι Υδρατμοί (H2O), των οποίων η περιεκτικότητα δεν είναι σταθερή αλλά κυµαίνεται μεταξύ 0% και περίπου 4%. Άλλα συστατικά είναι το νέο (Ne), το ήλιο (He), το Μεθάνιο (CH4), το κρυπτό (K) και το Υδρογόνο (H2). Όπως όμως φαίνεται και από τον σχετικό πίνακα, το 99% της µάζας του Ξηρού Ατµοσφαιρικού Αέρα είναι το Άζωτο και το Οξυγόνο.

Ποσοστιαία σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα