Ανθρωπό-βιομετεωρολογικοί δείκτες

Από Meteopedia
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Οι ανθρωπό-βιομετεωρολογικοί δείκτες αποτελούν μέτρο εκτίμησης της θερμικής άνεσης (πόσο ζέστη ή κρύο αισθάνεται κάποιος άνθρωπος) και επιβάρυνσης (πόσο επιβαρύνεται ο οργανισμός ενός ανθρώπου από τη ζέστη ή το κρύο που αισθάνεται). Ο υπολογισμός τους βασίζεται στην επίλυση του ενεργειακού ισοζυγίου του ανθρώπινου σώματος, λαμβάνοντας υπόψη έξι (6) παράγοντες – τέσσερις (4) περιβαλλοντικούς και δύο (2) προσωπικούς – που επηρεάζουν την θερμορύθμιση του ανθρώπινου σώματος (Εικόνα 1). Στους περιβαλλοντικούς παράγοντες περιλαμβάνονται η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, η ένταση του ανέμου και η ακτινοβολία (τόσο από τον ήλιο, όσο και η θερμική ακτινοβολία από τις περιβάλλουσες επιφάνειες). Οι προσωπικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τη μόνωση των ρούχων του ατόμου και το μεταβολισμό του, ο οποίος με τη σειρά του εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο, και το επίπεδο της δραστηριότητας (ανάπαυση ή σωματική άσκηση/εργασία) του ατόμου. Δύο από τους πιο διαδεδομένους σε εφαρμογή ανθρωπό-βιομετεωρολογικούς δείκτες είναι ο δείκτης της φυσιολογικά ισοδύναμης θερμοκρασίας (PET - Physiologically Equivalent Temperature) και ο παγκόσμιος δείκτης θερμικού κλίματος (UTCI – Universal Thermal Climate Index).