Άνωση

Από Meteopedia
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Άνωση

Άνωση είναι η κατακόρυφη δύναμη που ασκείται σε ένα "πακέτο" αέρα, σαν αντίδραση στην διαφορά πυκνότητας που παρατηρείται μεταξύ αυτού του πακέτου και του περιβάλλοντος ατμοσφαιρικού αέρα. Αυτή η δύναμη προκαλεί το πακέτο αέρα να κινηθεί επιταχυνόμενα κατακόρυφα. Συνεπώς, οι διεργασίες της άνωσης είναι πολύ βασικές για την δημιουργία των έντονων καθοδικών και ανοδικών ρευμάτων στις καταιγίδες. Αρκετοί παράγοντες συνεισφέρουν στην αύξηση ή μείωση της άνωσης πακέτων ατμοσφαιρικού αέρα. Αύξηση της δυνητικής θερμοκρασίας και της ποσότητας υδρατμών, αυξάνουν την άνωση, ενώ αντίθετα, η περιεκτικότητα των νεφών σε νερό και υετό γενικότερα, προκαλεί μείωση της άνωσης.

Για κινήσεις μεγάλης κλίμακας, η άνωση και η κατακόρυφη βαροβαθμίδα τείνουν να ισορροπούν μεταξύ τους. Τέτοιες κινήσεις γίνονται, όπως λέμε, υπό υδροστατική ισορροπία.

Για κινήσεις μικρής κλίμακας, όπως στην ανωμεταφορά μαζών και θερμότητας που προκαλούν μεμονωμένες καταιγίδες, η τιμή της άνωσης μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή της κατακόρυφης βαροβαθμίδας. Κατά συνέπεια, οι κατακόρυφες επιταχύνσεις που δημιουργούνται, μπορούν να είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που συνήθως οφείλονται σε κινήσεις μεγάλης (συνοπτικής) κλίμακας. Τέτοιες κινήσεις ονομάζονται μη-υδροστατικές.

Όταν η κατακόρυφη διάτμηση του ανέμου (η διαφορά ταχύτητας ή/και διεύθυνσης του ανέμου στο κατακόρυφο επίπεδο) είναι ασθενής, η άνωση είναι η κυρίαρχη δύναμη που πηδαλιουχεί τα καθοδικά ή ανοδικά ρεύματα των καταιγίδων. Μεγάλες τιμές κατακόρυφης διάτμησης του ανέμου, οδηγούν σε αλληλεπίδραση μεταξύ διάτμησης και ανοδικών ρευμάτων και κατά συνέπεια έχουμε ενίσχυση ή μείωση της κατακόρυφης επιτάχυνσης του ατμοσφαιρικού πακέτου.